Elevrådspapiret ’11/’12

ELEVRÅDSPAPIRET 2011

På Espergærde Gymnasium og HF’s generalforsamling (elevrådsturen den 27/10 2011) blev der besluttet, at elevrådet hvert år på elevrådsturen skal udfærdige et såkaldt ’elevrådspapir’. Formålet med dette papir skal være at beskrive elevrådets mål og aktiviteter for resten af året samt opdaterede elevrådets vedtægter og holdninger. På mødet fik vedtægterne et 360 graders eftersyn, og de 70 elevrådsaktive blev delt ud i 12 arbejdsgrupper, der hver udarbejdede en projektbeskrivelse. Dette elevrådspapir offentliggør arbejdsgruppernes beskrivelser (formål, plan, foreløbig ansvarlig tovholder), de redigerede vedtægter.

Indholdsfortegnelse

FORMÅL & INDHOLSFORTEGNELSE                      1                     

AKTIVITETER                      2                     

HG/EG-samarbejde                      2

Julebud                      2

Udvekslingselever på EG                      3

Mobbepolitik                      3

Bytte-købe-tøj-dag                      4

Sofaloungedekoration                      4

CO2-udvalg                      5

En gennemskuelig studenteordning                      5

EG’s skiudvalg                      5

OD-Bingo                      6

Rengøring & ansvar                      7

Fanekrav                      7

UFS                      7

ELEVRÅDETS HOLDNING TIL AKTUELLE SAGER                      8

Fraværspolitik for elevaktivitet                      8

VEDTÆGTER                      9-12

AKTIVITETER I SKOLEÅRET ’11/’12

Emne: HG/EG-SAMARBEJDE

Formål:

–       Nedbryde myten om en eksisterende rivalisering ml. EG og HG

–       Samarbejde!

Plan:

–       Tydeligere invitationer og information

–       Fokus på samarbejde, idéudveksling og elevråd

–       Efter skole møde med fokus på samarbejde

–       Få valgt EG- og HG- tovholdere

–       Promovere samarbejdet, så det ikke virker som en enten-eller situation at vælge gymnasium

–       Gå aktivt ind mod fordomme

–       Samarbejde mellem EG’s skoleblad og HG’s blog

Langsigtede mål

–       MUN-invitationer

–       Fælles fester

–       OD-samarbejde

–       Lærer-udveksling

–       Prøvedage

–       Freelance lærere

–       Tvær-gymnasiefag

Møde næste gang: Torsdag den 3. November kl. 9.40

Tovholdere: Alexander (3.M) og Nikita (3.M)

 

Emne: JULEBUD

Formål:

–       Skabe julestemning

–       Sende hilsner eleverne imellem

Plan:

–       Bod på torvet i december, købe hilsner/stok/chokolade for få kroner

–       PR: Pop-up/facebook-event: ’Julebod på torvet’

–       Evt. julepynt på torvet?

–       Overskud: enten til julekager til alle kasser el. Til et godt formål

Møde næste gang: Der oprettes en facebookgruppe: ”Julebod på EG” – her aftales et møde

Tovholdere: Johanna 2.E, Emma 2.K, Ida 2.E, Vincent 1.J, Olivia 1.L, Josephine 3.F og Natasha 3.F

 

Emne: UDVEKSLINGSELEVER PÅ EG

Formål: At få udvekslingseleverne på skolen bedre integreret

Plan:

–       Der oprettes en gruppe af elever, der byder udvekslingseleverne velkommen, når de kommer, til skolen – så det ikke kun er lærerne, der viser dem rundt.

–       Gruppen skal introducere dem til skolen, aktiviteter, landets kultur osv.

–       Lektiecafé hjælp (ifht. sprog barrierer)

–       Ung kontaktperson, ikke kontakt til familierne

–       Informer tutorer om udvekslingselever (integrer dem i introforløbet)

–       Samarbejde med kontaktlærere

–       Pop-up besked om udvekslingseleverne (land, navn, klasse osv.)

–       Kontakt til EG’s elever, der har været på udveksling selv

Møde næste gang: En decideret gruppe oprettes til elevrådsmødet den 10. November – kontaktlærerne inviteret til det møde, gruppen fastlægger

Tovholdere: Line (3.B) og Zecilie (3.M)

 

Emne: MOBBEPOLITIK

Formål: Undersøge, om EG har en mobbepolitik, og hvordan denne i så fald implementeres?

Plan:

–       Der oprettes et spørgeskema (anonymt) på skolens hjemmeside, som EG’s elever skal besvære – herved undersøges, om mobning er et relevant problem på skolen

–       Kampagner med fokus på mobning

–       Fremlæggelse af undersøgelse

–       Fokus på hvem der kan hjælpe (psykolog-ordningen)

Møde næste gang: Aftales på elevrådsmødet den 10. november

Tovholdere: Gustav (3.L), Julie (3.M), Mathilde (2.B), Francisca (2.F), Matilde (2.C)

 

 

Emne: BYTTE-KØBE-TØJ-DAG

Formål: At arrangere en bytte-købe-tøj-dag på EG!

Plan:

–       PR:

 • Der oprettes en event på facebook: ”Bytte-købe-tøj-dag på EG”
 • Invitation til HG, EG, FG osv. (Åben for alle!)
 • Flyers
 • Plakater
 • Scenen

–       Dato diskuteres – muligvis den 1. December

–       Dem der har boder kommer kl. 17-17.30

–       ”Showet” åbner kl. 18-21

–       Musik+kaffe+te ordnes af gruppen bag

–       Hvis man ønsker bod, skriv til siahurtigkarldegel@hotmail.com

–       Prøverum?

Møde næste gang: Intet møde, men kontakt på facebook! (En gruppe i samme navn som eventen oprettes, denne dog ’hemmelig’ så ikke alle ser gruppen før eventen er oprettet)

Tovholdere: Sia (3.L), Josefine (2.M), Elisabeth (2.B), Rikke (2.B) og Frederikke (1.L)

 

Emne: SOFALOUNGEDEKORATION

Formål: At opfriske sofaloungen, sætter elevernes præg på området

Plan:

–       Vask af betræk (over en weekend, har aftalt med rengøringsdamerne, at vi må låne vaskemaskinerne, men betrækkene må tørre over en weekend da de skrumper i en tørretumbler)

–       Nye (stabile) borde

–       Plakater/billeder i rammer

–       Rumdelere (reoler med hjul) –> opbevaring af skoleblad, bøger (evt. en ’stil-en-bog-tag-en-anden-princip)

–       Anskaffe forlængerledninger, der sidder fast –> sofaer behøver ikke flyttes

–       Fotokonkurrence

Møde næste gang: Kristine opretter en facebookgruppe ”Sofalounge på EG” – tilføjer medlemmer af gruppen, og der aftales handling!

Tovholdere: Kristine (3.L), Josephine (3.F), Anna (3.M), Anna (3.E)
(Tovholdere på fotokonkurrencen: Nikita (3.M), Alexander (3.M) og Anna (3.M)

 

Emne: CO2-UDVALG

Formål: En grøn skole!

Plan:

–       Isolering: lister, vinduer m.v.

–       Energibesparelse: udskiftning af køleskabe og udluftningssystem

–       Indeklima: udluftningssystem, varmepumper, radiatorer, CO2-måling i klasserne

–       Forslag:

 • Jordvarme
 • Isolering af mure
 • Tjekke det nye byggeri
 • Belysning

–       Få flere elever med i udvalget

Møde næste gang: Der indkaldes fra lærergruppen et møde torsdag den 15/11

Tovholdere: Mikkel (2.A)

 

Emne: EN GENNEMSKUELIG STUDENTERHUEORDNING

Formål: At få et struktureret, fungerende (og fair) system ifht. studenterhuer på EG

Plan:

–       Der oprettes, på demokratisk vis, en gruppe, som undersøger mulighederne ifht. valg af studenterhuefirmaer

–       2 fra hver klasse vs. engagerede elever

–       Mere info om projekter som Initiativ for Liv

–       Revurdering af Seifert

–       Tage kontakt til ’hueformanden’

Møde næste gang: Efter jul vil projektet tages op i elevrådet, og gruppen vil blive oprettet

Tovholdere: Ingen indtil videre, Clara sørger for at tage det med på dagsordnen efter jul

 

Emne: EG’S SKIUDVALG

Formål:

–       En fælles EG tur

–       Klarhed om valg (undgå 4 konkurrerende firmaer)

–       Fællesskab!

–       Få alle elever sammen afsted på én tur

–       Giev rabat/mere inklusivt i turen

–       Mest fordelagtigt, for samlet at få den bedste tur

Plan:

–       Max 5 personer væges til en gruppe

 • Diskussion om kravene til denne gruppe:
  • Erfaring: har deltaget i EG skitur
  • 3 X 3.g-ere + 2 X 2.g-ere (dvs. nuværende 2.g’s formænd og 1.g-ere)
  • 2 formænd i gruppen
 • Formændenes funktion
  • Formænd vælger 3 nye (1 på deres årgang, 2 på underårgang)
  • Valg af medlemmere: Audition
  • Formænd har magten

–       Gruppe skal stå for:

 • Oplysningsmøder
 • Debat om rejsemål og –firma
 • På vegne af hele skolen varetage elevernes bedste interesse

–       Anonym undersøgelse? Afstemning?

Møde næste gang:

–       Evt. efter næste skitur?

–       I hvert fald efter jul (et langsigtet projekt, men man skal jo starte et sted…)

Tovholdere: Eva (2.B) og Louise (2.C)

 

Emne: OD-BINGO

Formål:

–       At samle penge ind til OD igennem et initiativ fra spilleudvalget

–       Få fokus på OD dagen + OD caféaftenen

Plan:

–       Bingo arrangementet afholdes samtidig med OD caféaftenen

–       Indsmaling af gaver fra sponsorer – evt. penge hvis muligt

–       Toke & Clara læser bingonumre op (Celebrity faktor)

Møde næste gang: Intet møde, men facebook event oprettes – kommunikation ml. spilleudvalget og OD-gruppen

Tovholdere: Spilleudvalget: Laura (3.J), Elisabeth (3.N) og Malou (3.J)

 

 

Emne: RENGØRING & ANSVAR

Formål: At gøre eleverne på skolen opmærksomme på rengøringsdamernes hårde arbejde, få folk til at tage et ansvar over for oprydning og i det hele taget promote rengøringsdamerne som helte

Plan:

–       At lave en kampagne: ’Har du krammet en rengøringsdame i dag?’

–       Plakater/videoer/facebook osv.

–       Aftale det med rengøringsdamerne – Kirsten er positivt indstillet over for idéen

–       Hænge skilte op i sofaloungen omkring oprydning

–       Skrækeksempler (f.eks. andre gymnasiers rod)

Møde næste gang: Projektet startes efter jul

Tovholdere: Toke (3.L) og Kristine (3.L)

Emne: FANEKRAV

Formål: At farve hverdagen ved at opretholde traditionen om fanekrav på skolen

Plan:

–       Efter jul lanceres planen for hvilke 3.g klasser, der skal stille krav til deres underklasser i hvilke uger

–       Reglerne/spillet sættes i gang ved et ’show’ på scenen – ligeledes slutshow på scenen

–       Klarere regler om fanen/kravene osv.

–       Bedre struktur end tidligere år

–       Evt. artikel i skolebladet

Møde næste gang: Efter jul

Tovholdere: Toke (3.L) og Kristine (3.L)

Emne: UFS – UDVALGET FOR FOREBYGGELSE AF STRESS
Formål: At forebygge stress for eleverne på EG
Plan:

–       Gennemgå/videreudvikle rapporten fra sidste år

–       Få den udsendt til alle Nordsjællands gymnasier

–       Yoga-ordning på skolen

–       Evt. oplægsholder om fænomenet stress på skolen

Møde næste gang: Der er en facebookgruppe, heri arrangeres møder

Tovholdere: Anna (2.A) og Alexander (2.N)

ELEVRÅDETS HOLDNING TIL AKTUELLE SAGER

FRAVÆRSPOLITIK FOR ELEVAKTIVITET
Elevrådet ønsker at ændre skolens fraværspolitik for elevaktivitet. Det kan ikke passe, at vi på den ene side bliver rost for det engagement, vi viser, når vi samtidig bliver straffet af det fraværssystem, der fungerer lige nu på Espergærde Gymnasium og HF.

Der blev på generalforsamlingen indsamlet følgende forslag, som formandskabet vil gå videre med til næste fællesudvalgsmøde:

 1. Et grønt kryds; genindførelse af ’lovligt fravær’
  1. Giver ikke eleven fravær i forhold til den samlede fraværsprocent
  2. Giver ikke eleven problemer overfor læreren/karaktergivning
  3. Et ’orange kryds’; elevaktivitet
   1. Vil stadig give fravær (imødekommer dermed ledelsens synspunkt ”Jamen, I er jo fraværende”)
   2. Viser læreren, hvorfor den pågældende elev ikke er til undervisning (elevaktiviteten går derved ikke udover elevens karakter/forhold til læreren)
   3. Hverken grønt eller orange kryds: Skemaopslag
    1. Der indføres en boks under hvert modul i skemaet, hvor man inden modulet kan påføre årsag til fravær – når læreren fører fravær vil denne forklaring (på max. 20 tegn eksempelvis) dukke op, og give læreren et signal om, at eleven ikke bare ser tv-serier
    2. Medlemmer af udvalg på skolen får muligheden for at angive ’lovligt fravær’ direkte

 

Dette er elevrådets bud på, hvordan vi imødekommer et opråb fra de aktive elever på skolen. Der blev ved enstemmigt opbakning vedtaget, at hvis gældende fraværsregler ikke ændres fra 2012, nedlægges da al elevaktivitet efter jul. Vi kan ikke fortsætte med at være aktive på skolen (og arrangere alle ovenstående projekter), hvis vi samtidig bliver mødt af en fraværspolitik, som stiller os i dårligt lys, hvis ikke over for ledelsen, så (og endda især) over for vores lærere; som i sidste ende har den afgørende magt over vores fremtid i uddannelsessystemet!
Vi håber på, at ledelsen vil lytte til vores opråb; og gør samtidig opmærksom på det selvmodsigende i den hidtil førte fraværspolitik.

VEDTÆGTER, REDIGERET DEN 27/10-2011

Kapitel 1 – Navn

§1          Elevrådets navn er Espergærde Gymnasium & HF’s Elevråd.

Kapitel 2 – Formål

§2 stk. 1         Elevrådet skal gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper varetage elevernes fælles interesser og rettigheder og holde eleverne på skolen orienteret om den uddannelsespolitiske situation og udvikling, der vedrører dem. Dette skal ske i en konstant behandlings- og beslutningsproces.

§2 stk. 2     Elevrådet skal fungere som talerør mellem rektor og elever i aktuelle sager, der vedrører eleverne.

Kapitel 3 – Organisation

§3 stk. 1         Elevrådet er højeste myndighed for udvalg nedsat af elevrådet og elevernes interne forum på Espergærde Gymnasium og HF.

§3 stk. 2                       Elevrådet er uafhængigt af partipolitiske interesser.

§3 stk. 3       Espergærde Gymnasium og HF’s Elevråd er et åbent elevråd, hvilket vil sige, at alle elever på Espergærde Gymnasium og HF har ytrings- og stemmeret.

§3 stk. 4      Nedsættes der ikke-permanente arbejdsgrupper i elevrådet, vælges en kontaktperson, som er ansvarlig for gruppens arbejde og realisering af projektet, og som samtidig skal holde elevrådet og formandskabet orienteret om dette.

§3 stk. 5         Udvalg nedsat af elevrådet fungerer som uafhængige enheder, der løbende holder elevrådet oplyst om deres aktivitet. Herunder ment, at formand og næstformand altid ved, hvad de forskellige udvalg arbejder med.

§3 stk. 6                       Der afholdes formandsvalg på det sidste møde i et skoleår. Formanden vælges ved simpelt flertal. Formandens periode starter ved første skoledag i det følgende skoleår og udløber ved skoleårets slutning.

§3 stk. 7                      Der afholdes næstformandsvalg, hvor der, hvis det er muligt, vælges to næstformænd, på et elevrådsmøde inden årets første skolebestyrelsesmøde, dog ikke på det første elevrådsmøde. Næstformændene vælges ved simpelt flertal. Næstformændenes periode starter ved valget og udløber ved skoleårets slutning.

I tilfælde af, at elevrådet får tre pladser i bestyrelsen, tildeles begge pladser til næstformændene. – Desuden skal formanden næste år (måske) vælges blandt de to.

I tilfælde af, at elevrådet ikke får tre pladser i bestyrelsen, vælges der en bestyrelsesrepræsentant blandt de to.

§3 stk. 8                          Elevrepræsentanter til udvalg, hvor der indgår lærere, en DGS-kontaktperson (og bestyrelsesrepræsentant) vælges på et af de første møder i et skoleår. Valget sker ved håndsoprækning.

§3 stk. 9      Formand og næstformænd fastlægger som udgangspunkt mødedatoer. Såfremt 10 elever eller flere ønsker det, kan der dog indkaldes til elevrådsmøde udenom formandskabet.

§3 stk. 10                       Elevrådet er medlem af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. En udmeldelse af denne organisation kan kun besluttes ved stormøde.

Kapitel 4 – Økonomi

§4 stk. 1         Al økonomisk regnskab varetages af formandskabet, der redegør for økonomien på elevrådsturen og underretter elevrådet løbende.

§4 stk. 2         Elevrådet har ret til egenhændigt at søge økonomisk støtte gennem aktiviteter eller uafhængige udefrakommende bidrag.

Kapitel 5 – Elevrådsturen

§5 stk. 1                      Turen skal afholdes i første halvdel af skoleåret.

§5 stk. 2                      Dagsordenen fastlægges af formandskabet med input fra elevrådet.

§5 stk. 3                      Ved et af skoleårets første møder bliver et Soldierteam, bestående af medlemmer af elevrådet fra 3G og 2HF, valgt. Det er Soldierteamets og formandens opgave at planlægge og organisere elevrådsturen i praksis.

§5 stk. 4                      På elevrådsturen udformes et ’elevrådspapir’, der beskriver elevrådets mål og aktiviteter for året. Dette offentliggøres og gives til skolens ledelse og andre interesserede.

Kapitel 6 – Information

§6 stk. 1 Elevrådet skal holde skolens elever orienterede ved at informere fra scenen, når det vurderes at være nødvendigt.

§6 stk. 2                      Elevrådet skal være i kontakt med både ledelse og lærere, for derved at kunne holde hinanden underrettet.

§6 stk. 3                      Elevskærmen og elevrådets hjemmeside skal opdateres jævnligt.

Kapitel 7 – Ændringer af vedtægter

§7 stk. 1 Vedtægterne gennemgås på den årlige elevrådstur, og kan derudover kun ændres ved en ekstraordinær generalforsamling. Ændringer sker ved simpelt flertal.

§7 stk. 2                      Såfremt 30 eller flere elever ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært stormøde i forbindelse med vedtægtsændringer eller personvalg.

Kapitel 8 – Afstemning

§8 stk. 1                       Ved afstemning tildeles hver fremmødte elev en stemme.

§8 stk. 2                       Et flertal i elevrådet kan sende en stor afstemning til stormøde på Torvet. Ved stormødet er afstemningen anonym og beslutninger tages ved simpelt flertal.

§8 stk. 3                      Afstemninger i elevrådet kan begæres anonymt.

Kapitel 9 – Undtagelsestilstand

§9 stk. 1                       Formanden kan uden varsel indkalde elevrådet til hastemøde omkring en særlig sag.

§9 stk. 2                       Blokade, besættelse eller boykot kan kun træde i kraft efter dette er vedtaget på et stormøde og varslet til både lærere og ledelse.

§9 stk. 3                       I tilfælde af blokade, besættelse eller boykot skal der i elevrådet oprettes et PR-udvalg, et kontaktudvalg og en centralstyring, der styrer og koordinerer aktioner. Eventuelle aktioner kan kun afblæses på et nyt stormøde.

§9 stk. 4                       PR-udvalget tager sig af ekstern kommunikation, kontaktudvalget tager sig af kommunikation med andre gymnasier samt DGS. Centralstyringen er elevrådets styrende organ under undtagelsestilstanden.

Kapitel 10 – Elevrådsmødet

§10 stk. 1                      Formandskabet skal indkalde til mindst et elevrådsmøde om måneden.

§10 stk. 2                      Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden mindst 24 timer før elevrådsmødet.

§10 stk. 3                      Dagsordenen fastlægges af formandskabet, dog kan elevrådet komme med inputs dertil.

§10 stk. 4                      På dagen for mødet, laver formanden et alle-kald hvor der informeres om mødet.

§10 stk. 5                      Ved hvert elevrådsmøde noteres det i ’elevrådsbogen’, hvem de fremmødte er, med henblik på senere at kunne vurdere, hvem der er mest berettiget til at komme med på elevrådsturen og -middagen.

Kapitel 11 – Elevrådsmiddag

§11 stk. 1                      Elevrådsmiddagen afholdes sidst på skoleåret.

§11 stk. 2                      Elevrådet støtter formålet med et beløb, der fastsættes på elevrådsmødet før middagen. Middagsgæsterne er de elevrådsmedlemmer, der har været mest aktive i løbet af året.

Kapitel 12 – Elevlegatet

§12 stk. 1                      Ved translokationen uddeler næstformændene på vegne af elevrådet Elevernes Legat til en afgangselev, der har ydet en ekstra indsats for eleverne på skolen. Alle kan foreslå kandidater, og legatmodtageren vælges ved anonym afstemning.

§12 stk. 2                      Elevernes Legat uddeles til 1 elev, medmindre flere elever har udført arbejdet, de belønnes for, i fællesskab. I dette tilfælde kan eleverne dele legatet.

§12 stk. 3                      Alle nominerede til Elevernes Legat skal nævnes og takkes i næstformændenes tale ved uddelingen.

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: